Budowanie biznesu ze strategią marki

generic-img

Konkurenci i analiza branżowa

Przeprowadzenie analizy branżowej jest bez wątpienia niezwykle ważne przy rozpoczynaniu działalności. Jest to jednak również zadanie wymagające. „Desk research”, czyli analiza danych wtórnych (publikacje naukowe, bazy danych), może przynieść wiele niespotykanych i zaskakujących wniosków. Przykładowo, nie do końca znane ograniczenia prawne czy praktyki handlowe w danym kraju mogą okazać się znaczącą barierą prowadzenia własnego biznesu. W wyniku rozmów z potencjalnymi odbiorcami można na przykład ustalić, od czego uzależniają współpracę, sprawdzić, jakie certyfikaty pomogą w nawiązaniu kontaktów handlowych. Tego typu informacje mogą przesądzić o tym, czy pomysł zakończy się niepowodzeniem, czy sukcesem.

generic-img

Ponowne angażowanie odbiorców dzięki odświeżaniu marki

Pobudzenie zainteresowania i sprzedaży poprzez ukazanie marki w nowym świetle – wyeksponowanie zalet niedostrzeganych do tej pory przez konsumentów. Narzędziem służącym do oznajmienia zmian jest oczywiście kampania reklamowa, która swoim zasięgiem powinna objąć wszelkiego rodzaju kanały komunikowania – od ulotek, przez aktywność w social media, po spoty reklamowe. Im więcej nakładu i zaangażowania ze strony marki, tym większe i skuteczniejsze oddziaływanie na świadomość klientów.

Zacznij swój projekt już dzisiaj!

Rozwijaj swój business z nami!

Chcę zacząć współpracę